GX ActiveSafety

Antikolízny systém pre zvýšenie bezpečnosti pracovníkov a prevádzky

O SYSTÉME GX ActiveSafety

GX ActiveSafety je systém aktívnej bezpečnosti pri práci, ktorý zabraňuje rôznym nebezpečným situáciám. Vďaka automatickej detekcii predchádza kolíziám, nehodám a znižuje riziko incidentov na pracovisku. Využíva sa napríklad vo výrobných alebo skladových halách, na stavbách a ďalších prevádzkach, kde je potrebné udržiavať alebo zvýšiť bezpečnosť pracovníkov a pracovísk. Kontrolou vzájomnej interakcie medzi personálom a strojnou technikou výrazne zvyšuje ochranu zdravia i majetku pri práci. Svojou funkcionalitou vhodne dopĺňa aj systém monitoringu manipulačnej alebo stavebnej techniky i osôb.

VYUŽITIE GX ActiveSafety

PREVENCIA NEHÔD

Systém upozorní vodiča vozíka, že sa v jeho blízkosti pohybuje iný vozík a môže tak zabrániť vzájomným kolíziám manipulačnej techniky.


DETEKCIA OSÔB

Systém automaticky upozorní vodiča vozíka, že sa v jeho blízkosti nachádza osoba. Upozornenie na blížiaci sa vozík dostane aj samotná osoba. Zabráni tak nebezpečnému stretu pracovníka a techniky, ktorý môže skončiť úrazom.


AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE A INTERAKCIE S OBJEKTAMI

Keď sa vozík priblíži k bráne, ktorou chce prejsť, systém dokáže vyhodnotiť jeho bezpečný prechod a otvorí bránu automaticky. Interakcie je možné nastaviť aj na spustenie iného zariadenia podľa požiadaviek klienta.


AUTOMATICKÉ SPOMALENIE

V systéme je možné definovať zóny s maximálnou povolenou rýchlosťou. Pri vjazde do zóny s obmedzenou rýchlosťou systém upozorní vozík alebo ho priamo automaticky spomalí.


PRIHLASOVANIE OBSLUHY

Jasne identifikovaná obsluha poskytuje presný prehľad manipulantov a pomáha pri objasnení rôznych udalostí. Technika môže byť vybavená identifikačnou sústavou na autorizáciu obsluhy. Vodiči sa prihlasujú pomocou čítačky firemných zamestnaneckých kariet. Ak sa neprihlási oprávnená osoba k obsluhe techniky, vozík môže byť zablokovaný. Ak firma nevyužíva zamestnanecké karty, máme a odporučíme jej inú vhodnú metódu identifikácie.


DETEKCIA PREŤAŽENIA

Vďaka meraniu zaťaženia vidlíc systém dokáže informovať o preťažení vozíka.


DETEKCIA NÁRAZOV

Vďaka identifikácii nárazov systém okamžite upozorní (SMS, e-mail) na intenzitu a miesto nárazu, vrátane konkrétnej osoby zodpovednej za daný incident. Manipulant je ľahko identifikovaný. Situáciu tak môžete riešiť okamžite bez zbytočných prestojov, zdĺhavého pátrania a prípadných ďalších škôd.


BEZPEČNOSŤ NA STAVENISKÁCH

Systém slúži aj pre aktívnu bezpečnosť stavebných strojov. Vďaka detekcii pohybu osoby v okolí stroja zvyšuje bezpečnosť na stavbe a zabraňuje zbytočných nehodám. Indikácia a upozornenie na možné nebezpečenstvo môže byť na strane osoby aj stroja.

Potrebujete detailnejšie informácie? Máte záujem o cenovú ponuku?

POPIS

Do vozidiel, manipulačnej techniky a pracovných strojov akéhokoľvek druhu a od rôznych výrobcov nainštalujeme detekčnú jednotku. Osoba je chránená personálnou jednotkou, ktorú má pri sebe. Napr. ako praktické náramkové hodinky, prívesok, klip a pod. Ak je osoba v zóne detekcie alarmu systém signalizuje nebezpečenstvo kombináciou zvuku, vibrácie a blikania počas celej doby výskytu v zóne alarmu.
Technika môže byť vybavená aj terminálom, kde vodičovi bliká na displeji upozornenie na blížiacu sa osobu alebo inú techniku.


Systém lokalizuje osoby a techniku v definovanej oblasti. Detekuje možné nebezpečenstvo vo vopred určenej vzájomnej vzdialenosti (zóne alarmu). Pomocou výstražných prvkov upozorní na možné kolízie. Konfiguráciu systému dokážeme prispôsobiť individuálnym potrebám klienta vďaka vlastnému vývoju a technickému zázemiu. GX ActiveSafety funguje ako autonómny systém ale vhodne dopĺňa aj monitoring manipulačnej či stavebnej techniky. Tento kontrolný nástroj zvýšenia BOZP udržuje plynulý pracovný či logistický proces bez nehôd, úrazov, škôd a prestojov.
Naši klienti oceňujú jednoduchosť riešenia, praktické ľahké a nenápadné prevedenie.

Potrebujete detailnejšie informácie? Máte záujem o cenovú ponuku?

DODÁVATEĽ

logo-whtesolutions

Telematické riešenia pre rôzne flotily

O GX SOLUTIONS

ĎALŠIE RIEŠENIA

Monitoring manipulační techniky
Monitoring nákladní dopravy
Monitoring osobních vozidel
Monitoring pracovních strojů
Monitoring autobusů
Monitoring komunální techniky
Monitoring kolejové dopravy

REFERENCIE

…a ďalšie…

KONTAKTUJTE NÁS

Potrebujete detailnejšie informácie? Máte záujem o cenovú ponuku? NAPÍŠTE NÁM

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45232270 DIČ: 2022906875

BA, TT: 0918 506 711
NR, TN: 0917 345 385
BB, ZA: 0917 851 114
PO, KE: 0905 487 092

GX SOLUTIONS © 2019 Všetky práva vyhradené